All posts by Tea

The final design and Francium

While stitching the first element on my periodic table the final design an pattern has been adjusted and polished. I needed to decide which stitches to go where and with which thread. I ended with chain stitch, back stitch and wupped running stitch as my main stitches. I have abandoned the idea of each element having its ovn signature speciality stitch – finding over 100 different ones, which would look nice in the same size, seem like a very big project. My fiance helped me making the final decision, because he thought it would look to messy. I followed his advise and used his idea about indicating the fase each element is in at standard temperature and pressure with three different stitches.

Beginning to stitch:orbitalerne - the orbitals

I chose to use pearls (in the size 9/0) for the electrons instead of knots for several reasons. Mostly because the fabric is semi transparent making the thread fron knot to knot visible. An other reason was my wish for more texture and variation in the design. 

Pearls and thread to attach them:perlerne - the pearls

Originally I wanted a pearl for every single electron in the orbital areas – but it got a little overcrowded.for mange perler - too many pearls

Afteasking other people, I removed the pearls and used a new approach in adding them. I every filled orbital I added one dark pearl and for every valence electron in an orbital I added one light pearl (for francium this was only one). 

 Francium – complete:Francium Francium vinklet - angled

The information I have desided to have in this periodic table are:

 • The full latin name in back stitch, with the silk thread.
 • The short name in wipped running stitch, with the running stitch in the linen thread and the wipped part in the silk thread.
 • Which fase the element is in at standard temperature and pressure(for francium solid), with the silk thread.
 • Shells are devided with chain stitches and each orbital fills one chain stitch in the linen thread.
 • Element number in back stitch, with the silk stitch.
 • Radioactive symbol in linen thread.
 • One dark pearl indicate a filled orbital
 • One ligth pearl is attached per valence electron in the orbital

After stitching francium, I redraw my pattern getting the final version. I have used francium as the example in this pattern. 
A pdf version of my core pattern can be found here.

My pattern in jpg format:periodic_system _core_pattern_and_francium

 

Det endelige design og francium

Mens jeg har broderet det første grundstof i mit periodiske system, er mønsteret og designet blevet justeret og finpudset. Hvilke typer af sting og hvilken tråd der skulle bruges hvor, blev endelig fastlagt. Det endte med kædesting, stikkesting og sting med anden tråd snoet om, som mit grundlag. Jeg er gået væk fra ideen om, at hver grundstof skal have en form for signatur “specialsting” – at finde over 100 forskellige slags, som ville passe i størrelse og passe sammen i hovedgrupperne, virkede som et stort projekt. Endelig syntes min forlovede, at det ville virke alt for rodet. Istedet fulgte jeg hans råd om at angive grundstoffets fase ved standard temperatur og tryk symbolsk med tre forskellige sting afhængigt af om det var fast, flydende eller gas.

De første spæde sting:orbitalerne - the orbitals

Jeg valgte at bruge perler i størrelsen 9/0 til elektronerne istedet for franske knuder. Der var flere årsager til dette valg, den ene var, at stoffet er en smule gennemsigtigt(så trådene bag kan ses mellem knuderne), den anden var mit ønske om lidt mere variation i teksturen og udseendet.

Perler og tråd dertil:perlerne - the pearls

Oprindeligt ville jeg sy en perle på, for hver enkelt elektron i orbitalemarkeringerne – hvilket jeg da også gjorde, men resultatet blev lidt for klumpet.for mange perler - too many pearls

Efter at have spurt hvad et par stykker syntes, pillede jeg disse mange perler af igen og syede en mørk perle i de orbitalemarkeringer, hvor orbitalen var helt fyldt, og så lyse perler for hver af valenselektronerne(som for francium kun var en enkelt)

 Francium – helt færdig:Francium

Francium vinklet - angled

Det jeg har valgt at illustrere i dette periodiske system er følgende:

 • Det fulde latinske navn er skrevet med stikkesting i silketråden.
 • Forkortelsen med sting i hørtråden, med silketråden snoet om.
 • Faseangivelsen (for francium fast form) med silketråden.
 • Skalopdelingen med kødesting, hvor orbitalerne hver er et kædesting i hørtråden.
 • Grundstofnummeret i stikkesting med silketråden.
 • Radioaktivitetssymbolet med hørtråden.
 • En mørk perle angiver en fyldt orbital.
 • En lys perle angiver en valenselektron i den orbital.

Efter at have broderet francium, rentegnede jeg mit mønster, med francium som eksemplet der tages udgangspunkt i.
En pdf-version af mit grundmønster med francium kan hentes her.

Mit mønster i billedform:periodic_system _core_pattern_and_francium

 

Thread and fabric

It is difficult to choose thread and fabric. So many possibilities. and it is what set the mood for the entire project. I have seen stitch projects which uses the same pattern but loot very different because of thread and fabric choice.

I have thought many thoughts about this – multi coloured, pink scale, two toned ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI decided to have two different threads because to many colours maybe would make it too chaotic. I enden in the blue-green scale with variegated thread. One in silk and one in linen. They are dyed with the same colour palette they look nicely different as you can see on the picture. I  bought the thread from the webshop Stef Francis

The fabric have 14 threads per cm and is, i I recall it correctly, linen. I bought it at a  local shop “Broderi Moderne” which I am lucky to live near by.

tråd og stof

Det er svært at vælge tråd og stof. Der er så mange muligheder og det er grundlaget For hvordan stemningen bliver i slutresultatet. Jeg har set broderier der bruger det samme mønster men virker helt forskellige på grund af materialevalgene.

Jeg har været inde over mange overvejelser – multifarvet, pink skala, tofarvet ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJeg besluttede mig for at jeg skulle have to forskellige for at det ikke skulle blive for rodet. Det endte med den blågrønne skala og tråd med varierende farve. En i silke og en i hør, selvom de har samme farveindfarvning  fremstår de meget forskellige, som det ses på billedet. De er købt via nettet hos butikken Stef Francis

Stoffet har 14 tråde per cm og er så vidt jeg husker hør. Det er købt hos den lokale butik “Broderi Moderne” i Århus.

Early planning

In the past I got the idea to stitch a version of the periodic table.
After a lot of thinking I decided it should contain the following information:
The latin names
The short version of the names
Overview of the eletrons and ther placement
numer
lack of stabile isotopes (radioaktivity)
along with a speciality stitch for each element

The next thing I did was to design a basic layout for the elementsstrategi periodisk system

Thereafter the overview of the entire table (on two A4 sheets)

oversigt_periodisk_system_side1
oversigt_periodisk_system_side2

(In pdf format: Overall plan for the periodic table)

Overordnet planlæging

Jeg fik en ide til et broderiprojekt på et tidspunkt, at brodere det periodiske system.
Hvad det skulle med af informationer var næste skridt.
Efter overvejelser ende det med at blive:
Det Latinske navn
Forkortelsen for grundstoffet
Oversigt over elektroner og i hvilke skaller de er placeret
nummer
eventuel mangel på stabile isotober (radioaktivitet)
samt at hver enkelt grundstof blev repræsenteret med et specielt type sting

Derpå designede jeg en grundskitse for tabellenstrategi periodisk system

Og derefter en overordnet skitse for hele det periodiske system (fordelt på to A4 ark)

oversigt_periodisk_system_side1
oversigt_periodisk_system_side2

(den overordnede plan i pdf format: plantegning over periodisk system )