Dansk CV

Curriculum Vitae

Tea Søe-Rabjerg (født Søe-Knudsen)

Jeg kan kontaktes på telefon nr.: 60 942 953 eller via e-mailen tea.soerabjerg “snabela” gmail.com

Kort præsentation
Materialer og genstande fanger min nysgerrighed og interesse. Om de er praktiske eller smukke – eller beg­ge dele – så er udviklingen, optimeringen og fremstillingen, resulterende i det endelige produkt lige fas­ci­ne­rende for mig.

Min fagligt brede uddannelse som materialekemiker giver mig et godt fundament omkring mate­rialers grundlæggende egenskaber og hvordan de kan påvirke et endeligt pro­dukt samt viden omkring for­skellige måder at undersøge materialer og deres egenskaber.

Jeg er samarbejdsorienteret og tager fat på de opgaver der måtte være med kvalitetsbevidsthed og vigtigheden i detaljer for øje. Jeg er hjælpsom og tilpasser mig flere funktionstyper i en gruppe efter behov. Mit over­ordnede fokus er at holdet fungerer og at det samlede mål nås. Jeg vil gerne opbygge et tillidsforhold før jeg åbner helt op, men i kommunikations sammenhæng er jeg professionel udadvendt.

Erhvervserfaring

13. nov. 2017 – 12. nov. 2018:
Barselsorlov med min datter, som blev født i december, hvor jeg har været i gang med at tilegne og forbedre vigtige egenskaber som for eksempel:
Fokuseret arbejdsindsats på trods af afbrydelser.
Benhård prioritering efter vigtighed og deadline.
Erkendelse af egne begrænsninger, både fysisk og mentalt.
At være til stede i nuet og finde motivationen ved den opgave man er i gang med.

2. okt. – 27. okt. 2017:
Fire ugers virksomhedspraktik i afdelingen for metal- og overfladeteknologi hos Teknologisk Institut. Under dette forløb har jeg som hovedopgave været i gang med at undersøge en mulig udvidelse af tilbudsporteføljen, samt relevante ad hoc opgaver.

1. jan. 2015 – 31. maj 2017(på grund af flytning af laboratoriet)
Materiale ingeniør ved Vestas i deres materialelaboratorie i Århus med metalliske materialer som mit primære arbejdsområde. Mit arbejde inkluderede analyser og relateret dokumentation af forskellige testede eller fejlede emner.
Samme afdeling hos Vestas som min tidligere virksomhedspraktik.

4. aug. 2014 –  31. dec. 2014
Barselsvikariat som materialespecialist hos Grundfos med støbt rustfrit stål som det primære ansvarsområde.
Samme afdeling hos Grundfos som min tidligere virksomhedspraktik.

2. jun. – 4 jul. 2014:
Fem ugers virksomhedspraktik hos Vestas i deres materialelaboratorie. Jeg fungerede som en del af holdet og hjalp til med de daglige opgaver med at analyser materialer  og komponenter, samt udfærdige relevante dokumenter i relation til disse analyser.

2. sep. – 25 okt. 2013:
Otte ugers virksomhedspraktik hos Grundfos i deres afdeling med materialespecialister, hvor jeg blandt andet har fulgt min kontaktperson til møder og i labora­toriet, været med i den daglige arbejdsgang, samt arbejdet med et tildelt projekt omkring porø­si­te­ter i støbt rustfrit stål og undersøgt muligheder for ikke­destruk­tive analyse­me­toder heraf. I forbindelse med dette forløb har jeg lært en masse omkring at færdes på en større virksomhed og hvilke udfordringer, der kan være når flere afdelingers arbejde skal gå op i en højere enhed.

 2005-2010:
Sommerferiejob i Mønsted Kalkgruber. Et arbejde med dansk, tysk og engelsk til hverdag og opgaver lige fra rengøring og pengetransport til høflig kundebetjening og generel turistvejledning.

Uddannelse:
Epoxykursus maj 2015
Det lovpligtige sikkerhedskursus før man må arbejde med epoxy og isocyanater, taget ved Aarhus Tech. (Pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater).

Formidlingskursus nov. 2013
Tre ugers kursus i “mundtlig formidling og præsentation” ved RM Academy i Århus

Kandidat i kemi 2006-2013
Kandidat i (materiale)kemi på Århus Universitet med et semester i Østrig. Mit speciale fo­kuserede på at anvende mange forskellige analysemetoder til at un­der­søge et bestemt objekt, i dette tilfælde en specifik type muslingeskal. Mine kandidatfag er valgt med materialer som den røde tråd, herunder også mine fag på Det tek­niske Universitet i Wien, der som bonus øgede mine sprog­færdigheder i tysk.

Se fagoversigt

Se studieprojekter

Sprogkundskaber
Jeg har dansk som modersmål. Behersker engelsk på middelhøjt niveau, både mundtligt og skrifteligt, og behersker tysk mundtligt i begrænset omfang, samt læser tysk. Jeg har deltaget undervisning og eksaminationer på universiteter, som er foregået på disse tre sprog.

Brugererfaring med følgende teknikker
MAS faststof NMR (Magisk vinkel spinning faststof kernemagnetisk resonans)
ICP-OES (Induktionskoplet plasma optisk-emission spektrometri)
FTIR (Fourier transformation Infrarødspektroskopi)
EDX (Energi dispersiv røntgen spectroscopy)
SEM  Skanning elektronmikroskopi)
XRD (Pulver røntgendiffraktion)
Magnetisk fluorescerende test
Optisk mikroskopi
Nanoindentering
Hårdhedsmåling

Fritidsinteresser
Snorkling
Harpespil
Bordrollespil
Læsning, primært Fantasy og science fiction
Mange forskellige slags håndarbejde (primært brodering, syning og strikning)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*