Projekter

Speciale:

 Anomia simplex’s skal: strukturelle og nanomekaniske undersøgelser”

I dette speciale er opbygningen af den uorganiske del, af Anomia simplex’sskal, blevet undersøgt med en række forskellige metoder. Disse undersøgelser viste at både højre og venstre skal indeholdt calciumbarbonat i polymorferne aragonit og calcit. Her holder ligheden med de to skalsider op med hensyn til deres opbygning. Venstre skal viste sig at have aragonit placeret i området hvor musklen hæfter sig fast (myostracum) i en uvis struktur, mens resten af venstre skal består af calcit med en folieret struktur følger skallen. Højre skal viste sig at have aragonit i en krydset lamelstruktur, der var tykkest inde ved bysushullet og aftog i tykkelse med afstanden og forsvinde. Resten bestod af calcit med prismatisk struktur, der foldede rundt om aragonitstrukturen, ved byssushullet, så byssus’ eventuelle kontakt med skallen, ville være med calcit. Endvidere viste undersøgelserne, at der var forskel i mængden af magnesium i calcitstrukturene i de to skaller. Hele højre skal indeholdt cirka tre gange så meget magnesium, i forhold til calcium, end hele venstre skal.

Kemisk projektarbejde: 

31P MAS NMR studier af kalium ortho- og pyrophosphat”

Fokuset for dette project har været karakteriseringen af K2HPO4 og K4P2O7 af med faststof  31P NMR. Oprindeligt var fokus kun på K4P2O7 , med på grund af dens kompleksitet blev K2HPOogså inddraget, idet at K2HPO4 fremstilles ved opvarmning af K2HPO4 .

Bachelorprojekt: 

”Karakterisering af natrium-alumino-silikat glasser med faststof NMR spektroskopi”

Formålet med dette projekt har været at karakterisere og sammenligne glasser med varierende Si/Al og Na/Al forhold i området med Na2O > Al2O3 og molære Si/Al forhold fra 1 til 4, ved brug af faststof NMR spektroskopi. Glasserne blev opdelt i tre kategorier bestemt af hvilke forhold som blev varieret. En kategori med fastlåst Na/AL forhold og varierende Si/Al forhold, en med varierende Si/Al forhold og kun lille variation af Na/Al forholdet samt en kategori med varierende Na/Al forhold og modsat ændring i Si/Al forholdet.
Der var ingen signifikant forskel at se i 23Na spektrene ved 4,7T omkring 11.000Hz bortset fra en lille tendens til højere frekvens ved massemidtpunktet, δcg, ved øgning af aluminium indholdet. For 27Al spektrene, optaget ved 9,4T og 12.000Hz, sås det at størstedelen af aluminiummet var i tetrahedral koordination in området for Al(-O-Si)4 og delvist i området Al(-O-Si)3. En øget mængde aluminium medførte en lavere frekvens for δcg, men kun i mindre grad. 29Si spektrene, optaget ved 4,7T og 10.000Hz, viste at både Si/Al og Na/Al forholdet påvirker δcg. Både et højere aluminium indhold og et højere Na/Al forhold flytter δcg mod højere frekvens. Den brede form af toppen og de manglende singulariteter, for de kvadrupole kerner, understøtter at glasserne har amorf karakter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*