Monthly Archives: July 2014

Group 3: Sc,Y,La, Ac

I have finally begun on the smaller groups – and have stitched the first element which doesn’t have an i in it’s name: Lanthanum.

gruppe/group 3

As you can see valence electrons begin to be in more than just one orbital per element (remember I illustrate them with the light coloured pearls).

Lanthanum and actinium gives the following groups, which are next in my stitching plan, their names: The Lanthanides and the Actinides.

Below here is a picture of the progress so far.  The ruler has cm as unit and i added to give you an idea of the size.

juni/june 2014

Gruppe 3: Sc, Y, La, Ac

Så nåede jeg til en af de mindre grupper – og det første latinske grundstofnavn uden i, lanthanum.

gruppe/group 3

Som I kan se begynder der nu at være valenselektroner i mere end en skal (husk jeg illustrerer dem med lyse perler)

Lanthanum og actinium danner grundlag for navngivningen af de følgende grundstoffer som jeg jeg skal til at igang med, nemlig lanthaniderne og actiniderne.

Til sidst et får I her et overordnet billede med en lineal (med cm som enhed) så I kan få en fornemmelse af størrelsen.

juni/june 2014