Monthly Archives: October 2014

Shells, orbitals, and where to end the system

I have started to only stitch the linen thread part of each element, why I will explain further down in this blog post.

I have now stitched so much that I had to decide which element to stop at. There have been many considerations and options to choose from, but I have ended with Plutonium as the last element based on a combination of these two thoughts:

  • The half-life on the longest living isotope, so that all with a certain half-life are included in the system (which is around the age of our planet)
  •  That I like the idea of ending with three elements named after three planets on a row (which were defined as planets at the time of the naming of the elements)

This is why the last stitched element in this periodic system is the actinide Plutonium.

This ending on the amount of elements has given room for the orbitals names, the shells names, and the maximum number of electrons in each orbital – hopefully it is going to be easy to understand for those seeing the finisched project.

Elektron placering zoom

The shells names are under Plutonium. The orbitals names on the right side of Europium and the maximum numbers of electrons on the rigth side of Gadolinium.

Elektron placering

There is probably going to go some time before the next update on this project, since I am counting on it being when I have stitched all the linen thread on all the elements.

 

Why only linen thread?

Efter stitching more and more the work became more and more difficult to handle – which I had to find a solution to. The solution was to mount the work on a scroll bar and use a stand for it.

Set-up with frame

To protect what I have already stitched (especially to avoid the silk and the pearls from harm) I roll a white towel in the roll also.
At the same time I have started to only stitch with the linen thread on each element. The plan is to mark the rest of the pattern – the part which is going to be around the periodic system – and stitch this at the same time as stitching the silk and pearls on each element.

This is why I am only stiching with the linen thread for the moment.

vinklet elektronplacering

Skaller, orbitaler og afslutning af systemet

Jeg er begyndt kun at broderer de dele af hvert grundstof som broderes med hørtråden. Hvorfor kommer længere nede i denne blog.

Jeg er nu nået så langt at jeg måtte bestemme ved hvilket grundstof mit periodiske system skal holde. Der har været mange overvejelser og muligheder, men jeg er endt med at det sidste grundstof er plutonium ud fra en kombination af to betragtninger:

  • Halveringstiden på den længst levende isotop, så alle med en hvis halveringstid inkluderes i systemet (som er omkring jorden nuværende alder)
  • At jeg syntes godt om at afslutte med tre grundstoffer opkaldt efter tre planeter på række (som var defineret som planeter på navngivningstidspunktet af grundstofferne)

Derfor er det sidst angivne grundstof i dette broderede periodiske system actiniden plutonium.

Denne afslutning i mængden af grundstoffer har givet plads til angivelse af orbitalernes navne, skallernes navne samt hvor mange elektroner der maksimalt kan være i hver orbital – forhåbenligt så det er let at gennemskue for en beskuer.

Elektron placering zoom

Skallernes navne er angivet under plutonium. Orbitalernes er på højre side af europium og det maksimale antal elektroner i hver orbital er angivet på højre side af grundstoffet gadolinium.

Elektron placering

Der går nok lang tid inden den næste opdatering kommer, da jeg regner med at dette bliver når jeg har broderet alt det som skal bruge hørtråd på alle grundstofferne.

 

Hvorfor nu kun hørtråd?

Efterhånden som jeg har broderet mere og mere blev det mere uhåndterbart – hvilket jeg måtte finde en løsning på. Denne løsning blev at montere arbejdet på en såkaldt rulleramme og så bruge et stativ til at holde rammen.

Set-up with frame

For at beskytte det allerede broderede (især for at undgå at silken flossede samt perlerne) ruller jeg et hvidt håndklæde med på rullen.
Samtidig er jeg begyndt kun at brodere hørtrådsdelen af hver grundstof. Planen er så efterfølgende at markere det resterende mønster – altså det som skal omkranse det periodiske system – og brodere dette samtidig med at jeg tilføjer silketråden og perlerne til hvert grundstof.

Så derfor brodere jeg kun hørtrådsdelen i øjeblikket.

vinklet elektronplacering